No

Data fra DeLaval-roboten rett inn i Kukontrollen og Eana Ku via NCDX®

Publisert:
22.12.2021
28.2.2022
, av
og
MIMIRO - TINE SA

Nå blir de mulig for medlemmene i Kukontrollen som har DeLaval melkerobot/DeLaval Sync å overføre data til Kukontrollen og Eana Ku via NCDX®