No

MIMIRO deltok på Digital North

Publisert:
10.10.2022
28.2.2022
, av
Stine E. Syversen
og

Vi er stolte av å bli invitert å få lov til å fortelle om MIMIROs bidrag til bærekraft i matproduksjon. Christian hadde fokus på «Data – kjernen av fremtidig matproduksjon»

Det norske formannskapet i Nordisk Ministerråd ønsket velkomment til den andre ‘Digital North’-konferansen i Norge og MIMIRO ble invitert. Temaet for konferansen er «En digital og bærekraftig nordisk-baltisk region». Konferansen utforsker hvordan digitalisering kan fremme bærekraftig utvikling. Her samles politikere og ledere fra næringslivet, samt offentlig sektor for å utforske hvordan digitalisering kan fremme bærekraftig utvikling. Konferansen viser frem beste praksis i form av spennende prosjekter, produkter og tjenester fra etablerte bedrifter og oppstartsbedrifter fra hele regionen.

At data ikke bare må gjøres tilgjengelig, men også aksjonerbart for brukerne, var hovedbudskapet Christian delte på konferansen Digital North. Budskapet om jobben vi gjør for å gi datadrevet beslutningsstøtte til bonden ble godt mottatt. Vi har kommet langt i å bruke ny teknologi for å gjøre data smarte. Samarbeid er viktig og helt avgjørerende for at vi sammen skal lykkes.  Vi deler blant annet data og nye beregninger inn til Klimakalkulatoren. Christian og Johanne fra Klimasmart Landbruk utfylte hverandre godt på scenen rundt temaet «bærekraftig norsk matproduksjon». Tillit og samarbeid er viktig for digital samhandling.

Du kan se konferansen i sin helhet her.

Christian Schøyen

Christian og Johanne