No

Mimiro er med i EU-prosjektet DEMETER

Publisert:
1.10.2020
28.2.2022
, av
Harald Volden
og

Mimiro er med i Eu prosjekt under Horizon 2020 som skal digitalisere landbruket og sikre bondens rett til data

60 partnere fra 18 land og 6000 bønder er med når EU-prosjektet DEMETER skal transformere landbruket. Mimiro bidrar innen avansert analytics, utvikling av nye metoder for å lage prognoser og data standardisering.  Digitalisering av landbruket på tvers av land og sektor står øverst på agendaen i EU-prosjektet DEMETER, hvor Mimiro er en av partnerne. Gjennom å unytte ny teknologi og metoder for analyse av data skal plante- og husdyrproduksjon følges gjennom hele livssyklusen fra jord til bord.

Hovedmålet med DEMETER, oppkalt etter den greske gudinnen for fruktbarhet og jordbruk, er å utvikle nye løsninger i landbrukssektoren for å øke matsikkerheten, redusere miljøbelastningen utslipp av klimagasser samt sikre et mer bærekraftig landbruk

EU-prosjektet under Horizon 2020 har et budsjett på 17 millioner Euro og en varighet på tre år. En innovativ prosess for samhandling med data og utvikling av nye forretningsmodeller skal sikre at løsningene tas i bruk og spres videre etter prosjektperioden. For Mimiro er det et klart mål å fremskaffe ny kunnskap om deling av landbruksdata og hvordan vi kan samarbeide på tvers av verdikjeden.

Vet mer om kua enn noen gang

Mimiro sitt bidrag i prosjektet er innenfor to områder. Gjennom vår biologiske kunnskap om kua og tilgang på data fra melkeroboten skal vi teste ut nye metoder for å utvikle prognose- og beslutningsmodeller i melkeproduksjonen ved hjelp av maskin læring og kunstig intelligens (AI). Ved hjelp av data i samtid og avanserte matematiske metoder kan vi utvikle løsninger for tidlig varsling for å kunne forutsi kuas produksjon, redusere risikoen for sykdom og optimal fôring.  

Andre norske partnerne i DEMETER er Sintef, Trøndelag Forsking og Utvikling, Landbrukets dataflyt og Asplan Viak Internet AS. I alt er 20 pilotprosjekter med i DEMETER, og målet er at alle skal lære av hverandre.

Norske bønder har unik datatilgang

Nøkkelen for å kunne utvikle nye løsninger ved hjelp av AI skal fungere, er tilgang til og kontroll over data. I Norge har vi kommet langt i digitaliseringen sammenlignet med de fleste andre land. Vår lange tradisjon med å dele data samt et fokus på at bonden har rett til å eie sine data, gjør Norge godt egnet til å bidra i utviklingen av nye digitale løsninger for bonden. Gjennom prosjektet ønsker vi å demonstrere den norske måten å gjøre det på slik at europeiske bønder også får rett til å eie sine data og forvalte sine data.