No

MIMIRO og Norsk Angus AS inngår avtale om leveranse av digital vekstprognose

Publisert:
27.5.2022
28.2.2022
, av
MIMIRO
og

Et verktøy som kan bidra til økt kontroll på volum og spisekvalitet i produksjon av Angus.

Prima Brands har, i samarbeid med Meny, vist at Anguskjøtt kan produseres i Norge til god kvalitet med høy betalingsvillighet. Etterspørselen i markedet er økende, men varetilstrømmingen fra norske produsenter er ikke tilstrekkelig for å møte den. Dette er en tapt mulighet for den norske storfebonden, aktørene i næringen og Meny.

Første steg for å jobbe målrettet med økt varetilstrømninger å få en god oversikt over «varelageret» ute på gård og optimalisere verdikjeden basert på dette. MIMIRO har utviklet maskinlæringsalgoritmer som predikerer tilvekst- og slaktevekt for storfe. Algoritmene predikerer hvordan besetningen endrer seg og individene vokser de neste 12 månedene.  MIMIRO og Norsk Angus AS, et FoU-selskap i Prima Brands AS, har inngått en avtale hvor MIMIRO skal levere et API med et datasett som predikerer levendevekt og slaktevekt for Angus under Angusavtalen. Dataene skal benyttes for å optimalisere verdikjeden fra produsent til slakteri (Prima Slakt) og grossist (Prima Brands AS). Dette er et eksempel på teknologi som kan ha verdi for den enkelte bonde, ved få å en prognose på forventet tilvekstfrem til slaktetidspunkt, og verdi for industrien gjennom oversikt over et forventet varelager. MIMIRO er entusiastiske og takknemlige for Norsk Angus AS sin vilje til å investere i ny teknologi og søke optimaliseringsmuligheter vedbruk av data.