No

MIMIRO vekstprognose for storfe

Publisert:
16.11.2021
28.2.2022
, av
MIMIRO
og

MIMIRO vekstprognose for storfe kjøres i produksjonsmiljøet. Utviklet ved hjelp av teknologi som maskinlæring (ML) og kunstig intelligens (AI).

MIMIRO vekstprognose kjøres nå i produksjonsmiljøet vårt som betyr at den kjøres daglig og alltid tar hensyn til de siste registrerte data på hvert dyr. Metodikken er basert på faglig sammensetning og simulering av faktiske data. Vi produserer nå oppdaterte vekstkurver fremover i tid for alle levende dyr på daglig basis. I startfasen hovedsaklig på Norsk rødt fe. Prediksjonen ett år frem i tid er innenfor pluss/minus 5% av levendevekten for 50% av dyrene, for slakte vekt er tilsvarende tall henholdsvis pluss/minus 7%. Avviket er større for slaktevekt fordi vi ikke på nåværende tidspunkt har tilgang til levendevekt målinger ved slaktetidspunktet, slik at denne må læres implisitt fra andre dyr. Fra bondens ståsted er det viktigste man kan gjøre for å sikre en mest mulig treffsikker vekstprognose å registrere levendevekter jevnlig. Videre vil vi kontinuerlig evaluere forbedringer av metodikken.