No

Ministerbesøk hos Mimiro

Publisert:
21.6.2019
28.2.2022
, av
Mimiro
og

Ski, Akershus: I et ellers travelt program hadde både landbruks- og matminister Olaug Bollestad og digitaliseringsminister Nikolai Astrup lagt inn et besøk til Mimiro. De to ministeriene var der for å oppdatere seg på digitaliseringen av landbruket. Budskapet fra daglig leder i Mimiro, Christian Schøyen, var ganske klart.

— Digitalisering og bruk av stor-data vil ha en enorm betydning for landbruket. Mange snakker om en ny revolusjon på linje med det kunstgjødsel betød i sin tid. En revolusjon som gjorde det mulig å øke produksjonen vesentlig. Stor-data er også kunnskap som vi kan pløye tilbake i jordbruket for å øke produksjonen. Med stordata kan vi gjøre det med økt hensyn til bærekraft, vi kan drive mer presist og bruke mindre ressurser.

Ministerne fikk blant annet demonstrert appen EANA som Mimiro lanserte denne måneden. Gjennom appen får melkebønder full oversikt over produksjonen sin. Bøndene kan følge produksjonen hele veien fra fôret, til kvalitet på melken hver enkelt ku har produsert, til melken som blir levert til meieriet.


— Vårt mål er å levere mest mulig verdi for bonden, og EANA viser dette på en god måte. Alle data samles på et sted, bonden får enkel tilgang til dem og kan ta gode beslutninger for sin egen produksjon.

Mimiro er etablert og eid av de bondeeide landbrukssamvirkene Tine og Felleskjøpet. Dermed er også selskapet Mimiro eid av bøndene. For Skøyen er dette eierskapet en fordel når han skal utvikle nye løsninger.

— Vårt mål er ganske klart. Bonden er våre eiere – det er de vi skal levere verdi for. De som skal sitte igjen med gevinsten av digitaliseringen av landbruket. Vi skal bidra til økt og bærekraftig matproduksjon.


— I tiden fremover trenger vi teknobønder som har kompetanse innen agronomi og teknologi, sa Bollestad. Digitaliseringen av landbruket vil gi oss gevinst på flere områder: Ressursbruk, klima og miljø, økt kunnskap og økt lønnsomhet for bøndene. Forbrukerne kan få mer kunnskap om hvor maten kommer fra, hvem som har dyrket den og hvordan. Dette arbeidet blir umåtelig viktig for Norge fremover, slår Bollestad fast.

Bildetekst: Astrup og Bollestad fikk selv se og prøve hvordan en kan måle næringsinnholdet i fôret, og hvordan en etterpå kan bruke dette til å vurdere kvaliteten på melken.

Foto: Landbruks- og matdepartementet

Bildetekst: En del av fremtiden for norsk landbruk skrives i koder, her demonstrerer programmerer i Mimiro Jan Arve Sundt og Rune Engseth hvordan systemet bygges for å sikre høy datasikkerhet.

Foto: Landbruks- og matdepartementet

DETTE ER NOEN AV DE TEKNOLOGISKE LØSNINGENE MIMIRO JOBBER MED:

  • En digital kopi av gårdsbruket som gir bonden full oversikt over driften
  • Mulighet til å ha digital samdrift med andre gårdsbruk
  • Løsninger som gjør det enkelt å lage klimaregnskap for hver enkelt gård
  • GPS systemer i traktoren som sørger for presisjonsgjødsling og bedre jordsmonn
  • Teknologi som gjør det mulig for forbrukerne å se hele historien til maten de spiser

KUNDESENTER:

TINE Medlemsstøtte og Innsikt
Telefon 51 37 15 40
Våre åpningstider er 08:00 - 15:30
medlem@tine.no