No

Nå lanserer vi Eana – bondens egne verktøy

Publisert:
21.5.2019
28.2.2022
, av
Mimiro
og

For testbonde Leif Ove Sørby er det avgjørende at nye tekniske løsninger er bedre enn det systemet han allerede har. Derfor har Mimiro involvert produsenter i utviklingen helt fra starten. Nå lanserer vi vår første løsning – Eana Ku.

- Datteren min sier at jeg har litt for mye kunnskap lagret i hodet, forteller Leif Ove Sørby, melke- og kornbonde fra Vestfossen i Øvre Eiker. Han er midt i sekstiårene og driver sammen med datteren, som på sikt skal overta helt. De disponerer 1300 dekar, men mye er leid og det blir derfor mange skifter å holde styr på. En situasjon mange nok kjenner igjen.

Sørby har vært testbonde for Mimiro. Det betyr at han har deltatt på samlinger for å si sin mening om ulike ideer og løsninger, og har fått teste verktøy før de lanseres.

- Testbøndene har vært helt sentrale i utviklingen av løsninger, forteller Malin Dahl. Hun har vært konseptansvarlig for Mimiros tilbud til melkeprodusenter – Eana Ku. Som en del av jobben har hun og andre som jobber i Mimiro fått kjenne bondens hverdag på kroppen. Flere har arbeidet som avløsere, tatt morgenstell av kyr og kveldsstell av geiter.

- Vår oppgave har vært å gi bonden en bedre hverdag gjennom de løsningene vi lager. Da må vi ha tett dialog med dem som kjenner hverdagen best, fortsetter hun. Vi ser at hverdagen til en bonde er kompleks og tilpasset hver enkelt gård. Alle har sin egen flyt, sitt eget arvegods.

Å bygge noe sammen

Gjennom intervjuer og arbeidsmøter har Mimiro og produsenter møttes for å utveksle meninger om ulike ideer: «Hva er det viktig for bonden å få hjelp til? Hva må prioriteres? Er dette en god måte å løse et problem på? Hvordan leser du denne grafen?».

Testbøndene har fått teste ideene tidlig, lenge før noe er programmert. Hele veien har ønsket vært å få inn flest mulig tilbakemeldinger, som kunne sjekkes av med fagansvarlige i Mimiro. Så har bøndene fått fungerende versjoner av løsningene, for å melde tilbake hva som fungerer og hva som må utbedres.

- Å melde tilbake på ideer i en tidlig fase var krevende, forteller Leif Ove Sørby. Det var mye å ta stilling til, men tankene modnes etter hvert. Dermed ble det også enklere når vi fikk ferdige løsninger til testing.

Mimiro-temaet ønsker fortsatt å få inn tilbakemeldinger når de nå lanserer Eana Ku.
- En god løsning kan alltid bli bedre. Og kanskje kan Eana Ku gi nye ideer til funksjoner? Vi er glade for alle innspill, forsikrer Malin.

Videreføring og en ny æra

Eana Ku bygger videre på det beste fra Tine Mobilassistent og legger til nye funksjoner. Samtidig er Eana Ku starten på noe helt nytt.

- Dagens løsninger er gode, men tar ofte utgangspunkt i at bonden sitter på kontoret, foran pc-en. Men bondens arbeidsdag er rundt på gården og det må ofte tas beslutninger der og da. Vi ønsket å utvikle løsninger som hjelper bonden å ta beslutninger, med mobilen som utgangspunkt. Som å kunne se alle data om et individ når du står i fjøset, eller å få tanklappen digitalt.

Sørby tror Eana Ku utfyller dagens løsninger på en god måte.
- Jeg har fjøskontor med nettilgang, men appen tilfredsstiller et annet behov. Appen er “der og da”. På kontoret får jeg bedre oversikt og kan planlegge.

Systemene må snakke sammen

Eana Ku utveksler informasjon med Tine Bedriftsstyring og Kukontrollen. For Leif Ove Sørby har det vært avgjørende for å tro på prosjektet. Siden 2011 har han hatt melkerobot og ser hvordan hverdagen i fjøset har endret seg fra rutinearbeid til overvåkning.

- Vi må slippe å taste inn opplysninger mange ganger, da blir jobben med å holde alt oppdatert for stor. Jeg har 50 skifter å holde styr på og står opp like tidlig som før. Da blir det viktig at systemene snakker sammen, at mest mulig skjer automatisk.

En felles plattform

Harald Volden har vært med Mimiro siden oppstarten og sier det viktigste jobben Mimiro gjør er å lage en felles plattform for data.
– Bøndene sier til oss at de vil finne alt på ett sted, logge inn på samme måte og ha gjenkjennelighet i alle ledd, sier han. Vi ønsker å lage et samvirke i skyen og fortsette tradisjonen norske bønder har for å dele data, som strekker seg helt tilbake til 1898, da den første fjøskontrollforeningen ble startet i 1898. Derfor er det blitt brukt mye krefter på datasikkerhet i utviklingen av den nye løsningen. Alt er kryptert, samtidig som alle datapunktene er merket på en slik måte at en alltid kan spore opp den opprinnelige eieren av dataene.

Eana er bondens verktøy

Han ser mange muligheter i plattformen, også utenfor bondenæringen og landegrensene. Derfor har Mimiro valgt å samle alle løsninger til norske bønder under navnet Eana. Navnet er hentet fra samisk og har betydninger som «land, jorde eller eiendom».
- Eana Ku blir vår første løsning som bygger på Mimiros nye plattform. I tillegg jobber vi med Eana Skifte, hvor over 100 av våre testbrukere hjelper oss å teste en tidlig versjon av tjenesten. Eana Skifte er et samarbeidsverktøy for arbeid på skifte, med automatisk loggføring av aktiviteten.
- Vi skal hjelpe bønder til å ta bedre beslutninger i den daglige driften av gården. Dette er bare starten, understreker Volden.

Mimiro

Mimiro er et norsk, uavhengig teknologiselskap etablert av Tine og Felleskjøpet. Vi skal utvikle digitale løsninger for en mer effektiv og miljøvennlig matproduksjon.

Eana

Eana er Mimiros løsninger for norske bønder. Eana gir deg som er produsent støtte til beslutninger og sentral informasjon om din produksjon. Samtidig bygger vi et digitalt økosystem for landbruket, for eksterne leverandører, forskere og rådgivere.

Eana Ku

Eana Ku er vår tjeneste til melkeprodusenter, på web og mobil. Eana Ku skal erstatte TINE Bedriftsstyring og vil midlertidig benytte registreringer og lister i Kukontrollen dersom det ikke er tilgjengelig i Eana.