Fôrkontroll for melkekyr.

TINE og Mimiro lanserer en helt ny fôrkontroll for melkende kyr i TINE Mobilassistent. Med fôrrasjon og melkeveiing på plass, er det mulig å beregne fôreffektivitet og andre nyttige nøkkeltall som vil gi bonden stålkontroll på fôringa i 2019.

Publisert: 31.01.19, 13.10 | Skrevet av: MalinDahl / Erik Brodshaug

Med den nye fôrkontrollen får bonden beslutningsstøtte fra første melkeveiing. Løpende registreringer gjennom året vil gi langt bedre innsikt i fôrforbruk og ikke minst effekten fôrmidlene og fôrrasjonen har på produksjonen. Dette vil i neste omgang danne et godt grunnlag for aktiv fôrplanlegging.

Det har lenge vært kjent at fôrforbruket til norske mjølkekyr og storfe generelt har vært lite dokumentert. Håpet er at mange vil se nytteverdien av å registrere fôrrasjoner og fôrkontroller gjennom året.  Når vi i tillegg har opplysninger som geografisk beliggenhet, fjøstype, melkesystem, robottype, i tillegg til alle produksjonsdata, har vi et godt grunnlag for å lære mer om fôrmidlene som brukes og hvordan de virker inn på produksjonen.

Ny funksjonalitet under planlegging

Den nye Fôrkontroll-løsningen markere starten på et løp hvor Mimiro og Tine ønsker å koble registreringene bonden gjør på fjøsgolvet med nye muligheter for å drive fôrplanlegging.

Vi ønsker å gjøre det mulig å registrere fôrkontroller også for andre dyregrupper. Både for oppdrett og kjøttproduksjon kan fôrkontroller være egnet styringsverktøy.

De overnevnte funksjonalitetene er i tidlig planleggingsfase. Brukerinvolvering vil være en sentral del av den videreutviklingen for å sikre at vi lager funksjonalitet bonden trenger i hverdagen.


Hold meg oppdatert

Få siste nyheter og informasjon fra Mimiro ved å registrere deg nedenfor. Du kan melde deg av som abonnent når som helst.

Kontakt oss

Mimiro

Besøksadresse:

Raveien 2b

1430 ÅS

NORWAY

Postadresse:

Postboks 57

1431 ÅS

NORWAY

Org. nr. 821 269 342

Økonomisjef:

Endre Stakkerud

+47 90599920

endre.stakkerud@mimiro.no


Utviklingssjef:

Torkel Randem

+47 991 688 97

torkel.randem@mimiro.no


Forretningsutvikler:

Stine Syversen

+47 997 22 758

stine.syversen@mimiro.no
Daglig leder/CEO:

Christian Schøyen

+47 481 68 989

christian.schoyen@mimiro.no


Leder for innovasjon og fagutvikling:

Harald Volden

+47 911 50 067

harald.volden@mimiro.no


BRUKERSTØTTE

Telefon: 51 37 15 40

E-post: support@mimiro.no