No

MIMIRO leverer et digitalt dashbord med data fra skiftet og fjøset til prosjektet «Økt Norsk»

Publisert:
17.3.2023
28.2.2022
, av
MIMIRO
og
Majken Sando

Vi er glade for å kunne bistå prosjektet «Økt norsk selvforsyning gjennom bærekraftig grovfôrproduksjon og optimal fôring» med data fra skiftet og fjøset visualisert i et dashbord,

Digitalt dashbord til prosjektet "Økt Norsk"

MIMIROs visjon er «Gjennom data skaper vi morgendagensmatproduksjon». Vi er derfor glade for å kunne bistå prosjektet «Økt norsk selvforsyning gjennom bærekraftig grovfôrproduksjon og optimal fôring» med data fra skiftet og fjøset visualisert i et dashbord. Og gjort tilgjengelig for produsenter og rådgivere som deltar i prosjektet. NLR, Yara, Tine, Nortura og Felleskjøpet Agri har gått sammen om felles satsning på å øke norskandelen i fôrrasjonen til drøvtyggere.

Kua mjølker mye mer enn for 20-25 år siden. Oksene vokser raskere. Det gjør de på tross av at selve hovedretten, grovfôret,vurderes kvalitetsmessig å ha stått på stedet hvil i perioden. Økt melkeytelse og bedre tilvekst tilskrives avlsframgang og mer energi- og proteinrikt kraftfôr. De mest energi- og proteinrike kraftfôrtypene har høyest andel importerte råvarer. Dermed er en forbedret grovfôrkvalitet et viktig tiltak for å øke norskandelen i fôrrasjonen.

Videreføring av det gode arbeidet i Grovfôr 2020

Prosjektet er en videreføring av det gode arbeidet i Grovfôr 2020. En erfaring var at det var enormt arbeidskrevende å ta fram avlingstall, dyrkingskostnader, kvalitetsmålinger o.l. for å sammenligne gårder. I prosjektet er det pekt på 30-40 parameter som har betydning for norskandelen.

MIMIRO har levert data og beregnede parameter inn i et dashbord som er tilgjengelig for rådgiverne i prosjektet. Å ta fram informasjon tids- og kostnadseffektivt åpner muligheten for bedre rådgiving og dermed forbedret grovfôrkvalitet. Første versjon av dashbordet testes av rådgiverne i prosjektet på to regionale samlinger før påske med ca 50 produsenter som deltar. Vi ser frem til å høre om hvordan dashbordet bidro til erfaringsutveksling mellom produsentene og hvilke tiltak som iverksettes for å øke norskandelen.