No

MIMIRO og Eana Skifte er den digitale leverandøren av TINEs grovfôranalysetjeneste

Publisert:
21.2.2023
28.2.2022
, av
MIMIRO
og

Grassurfôrprøver med tankbilen. Testperioden på to år er over, nå lanserer TINE en spennende grovfôranalysetjeneste i samarbeid med MIMIRO, EANA og MIMIRO Datahub Technology.

TINE har lansert en banebrytende grovfôranalysetjeneste som skal endre måten bøndene forvalter grasproduksjonen sin på. Denne innovative tjenesten er gjort mulig gjennom et partnerskap med MIMIRO, EANA og MIMIRO Datahub Technology. Grovfôranalysetjenesten tilbyr bønder en sømløs løsning for å overvåke kvaliteten og næringsinnholdet i graset, slik at de kan optimalisere grovfôrproduksjonen og forbedre avlingene. Tjenesten er enkel å bruke, og bønder kan bestille QR-koder her på TINE medlem. Tjenesten bruker eksisterende logistikk med tankbilen. Etter å ha samlet grovfôrprøvene sendes de til laboratoriet i Molde, hvor de analyseres og resultatene lagres i laboratoriets system.

Ved hjelp av MIMIRO business-to-business dataintegrasjonsteknologi integreres laboratoriesystemet deretter tilbake til MIMIRO-systemet, noe som muliggjør effektiv levering av analyseresultatene til bonden via Eana Skifte -applikasjonen. Denne integrasjonen effektiviserer ikke bare prosessen for bønder, men forbedrer også nøyaktigheten og påliteligheten til resultatene.

MIMIRO Datahub-teknologien sørger for sikker og pålitelig dataoverføring, mens EANA 360/Eana Skifte applikasjonene gir bønder sanntidsinnsikt i grovfôrproduksjon og husdyr. De får mer beslutningsstøtte i valg de må ta i produksjonen og kan forbedre den generelle effektiviteten. Analysetjenesten TINE lanserer hvor MIMIRO er den digitale/tekniske leverandøren er et bevis på kraften i samarbeid for å drive innovasjon og adressere de komplekse utfordringene som landbruksindustrien står overfor. Gjennom dette partnerskapet kan TINE, MIMIRO, EANA og MIMIRO Datahub Technology styrke bøndene med verktøyene og innsikten de trenger for å lykkes i en bransje i rask utvikling.