No

Varmesum og Eana Skifte kan gi flere, tidligere og bedre slåtter

Publisert:
8.11.2022
28.2.2022
, av
MIMIRO
og

Eana Skifte samler all innsikten du behøver om skifte og slått på ett sted. På denne måten kan bønder automatisere skiftearbeidet, og holde oversikt over data og arbeidsoppgaver på gården på en effektiv måte. Vi har snakket med bøndene Ann Mari Bjørnøy og Tomas Kjøsnes, som begge har brukt Eana Skifte under gårdsarbeidet. De forteller oss hva deres erfaring med verktøyet har vært så langt. Og varmesummen snakker de varmt om.

Enklere gårdsarbeid på Fjørtoft 

Ann Mari Bjørnøy driver gårdsbruk på Fjørtoft i Ålesund sammen med mannen sin Olav R. Fjørtoft. De har brukt Eana Skifte for å forbedre logistikken på gården, og samler nesten all informasjon om gårdsarbeidet i Eana Skifte. Hun forteller at digitaliseringen av gårdsarbeidet gjør arbeidet mer ryddig. 

– Penn og papir forsvinner fort når du trenger det, da er det lettere å notere fortløpende med digitale verktøy, forteller Bjørnøy fornøyd. 

Samler informasjon om slåtten på én plass 

Bjørnøy forklarer at Eana Skifte har blitt et sentralt verktøy for å holde styr på mengden av informasjon som samles opp under onnearbeidet. 

– Vi bruker Eana Skifte til å gjøre mange forskjellige ting: Vi skriver notater fortløpende på gresset vi har slått, på værforholdene, vi holder telling på antall rundballer vi har og hvor mange vi bruker. Vi gjør analyser for å beregne hvor tørt det er, og får data vi kan jobbe videre med, eks: varmesum. 

Bjørnøy forteller at de kan holde fortløpende og oppdatert oversikt over hva de har lagret av fôr, og får dermed bedre oversikt. 

– For oss handler Eana Skifte om å samle alt på samme plass,både informasjon om arbeidsoppgaver og notater om arbeidsprosessen underveis,sier Bjørnøy. 

Forbedret arbeidsflyt og - delegering på gården 

Arbeidsprosessene på gården til Bjørnøy har blitt mer ryddige med Eana Skifte: 

– Alle på gården har tilgang til verktøyet. Vi er nemlig et bruk som er større enn gjennomsnittet, og da blir det mange notater og prosesser som foregår samtidig. Med Eana Skifte kan vi sjekke hva alle har gjort, vi kan delegere oppgaver, og vi kan fordele arbeidsmengden på en god måte, sier Bjørnøy. 

Har blitt flinkere til å beregne med Eana Skifte 

Bjørnøy påpeker at det er spesielt én overordnet ting som er forbedret etter at de tok i bruk Eana Skifte.  

– Nå du skal gjøre analyse og stipulere hva du har, så er du avhengig av så korrekt data som mulig. Vi har blitt flinkere til å beregne hva vi faktisk har, fordi vi har mer innsikt.  

Historiske data gir innsikt i ulike skifter 

Bjørnøy forteller at to skifter ved siden av hverandre kan ha helt ulike utgangspunkt, selv om man skulle tro de var like. Da er det uvurderlig å kunne finne tilbake til dataen som forteller hvorfor de er ulike,og hva man bør gjøre, eller ikke gjøre, neste gang. 

– Vi kan skrive ned informasjon om vær og vind, hvor lenge gresset har blitt liggende og alt annet som kan være relevant. Når du da begynner med fôringen, så vet du hvorfor kvaliteten på gresset er som det er –det er lett å finne tilbake til historiske data som forklarer mengde og kvalitet, forteller hun. 

Verdifull innsikt: Varmesum og værprognoser i Eana Skifte  

Ann Mari og Olav på Fjørtoft har vært med på et pilotprosjekt for å teste funksjonaliteten i Eana Skifte og bruken av varmesum (temperatursum) og værprognoser.  

– Vi bruker varmesum som beslutningsstøtte når vi prøver å treffe så godt som vi kan på slåtten. For oss er ikke varmesum en eksakt vitenskap, men et verktøy for å beregne tidspunktet for slåtten. Et år skulle vi ifølge våre egne beregninger og varmesummen hatt gode resultater, men det stemte ikke. Når vi undersøkte den historiske dataen fant vi ut at det antakelig var fordi vi hadde gjødslet for seint, sier Bjørnøy. 

– Vi fulgte en norm for gjødslingstidspunkt og trodde vi var innenfor tålegrensen tidsmessig. Vi visste ikke at det ville ha et så stortutslag. Når vi senere brukte varmesummen beregnet med Eana Skifte fikk vi mer eksakte data for gjødsling og slått, forteller Bjørnøy. 

Fikk en tidligere og mer presis slått  

Overgangen til Eana Skifte har gjort at slåtten tas på rett tidspunkt – men den har også sørget for at slåtten tas tidligere enn før,forteller Bjørnøy. 

– I år startet vi slåtten uvanlig tidlig fordi vi brukte dataen fra Eana Skifte med varmesum og prognoser, og fikk derfor inn en slått som vi ellers ikke ville tatt. 

Ingen vil være sist: Tidlig slått har hatt smitteeffekt i bygda 

Ann Mari Bjørnøy forteller at dataen fra Eana Skifte har hatt positive konsekvenser for flere enn henne og gården. Naboer som ikke har brukt Eana Skifte har fulgt slåtten på Fjørtoft, selv om de ikke har tilgang på samme dataen selv. 

– Mange naboer har blitt overrasket over det tidlige tidspunktet for slåtten. En nabo fulgte med på oss, og rakk derfor en tidlig slått. Han så hva vi gjorde, og heiv seg rett og slett med! Det er jo ikke alle bønder som er like frampå med å bruke digitale verktøy, men mange kan hive seg med og ta slåtten tidligere når de ser andre gjøre det først. Man vil jo ikke være sistemann ut!, påpeker Bjørnøy. 

Selv sistemann kommer tidligere i gang medslåtten 

At det blir et større fokus på tidlig innhøsting og avlingskvalitet i bygda, er utelukkende positivt ifølge Bjørnøy. 

– Selv den som tar slåtten sist kommer tidligere i gang,hvis den som tar slåtten først er tidligere ute. Og det kan alle vinne på,konstaterer hun. 

Eana Skifte er tilpasset slik at den kan brukes av alle

Bjørnøy påpeker også at noen av fordelene med Eana Skifte er at verktøyet er tilpasset slik at at det kan brukes av alle. Uansett hvor du er i vårt landstrakte land, og mellom fjorder for fjell. Du kan velge referansepunkt basert på geografi, og får data som er tilpasset hvor du holder til i landet.  

– Vi bor mellom to værstasjoner, og må derfor ta hensyn til værprognoser fra to steder. Da fikk vi hjelp fra MIMIRO til å tilpasse dataen slik at vi får det som blir mest korrekt for vår plassering.

Trenger ikke gå ut for å telle rundballer lenger 

Bjørnøy er ikke i tvil om hun kan anbefale Eana Skifte til andre bønder. 

– Jeg anbefaler gjerne Eana Skifte til alle som arbeider slik vi gjør. Det er nyttig å vite hva du har gjort og når du gjorde det. Det kan være så enkelt som spørsmålet: «Hvor mange rundballer hentet jeg?» Med Eana Skifte har du alltid telling. Det eliminerer rett og slett behovet for å kle på seg, gå ut og telle rundballer manuelt, avslutter Bjørnøy.

Eana Skifte hjelper Kjøsnes når slåtten kommer brått på 

Melkebonde Johan Peder Kjøsnes og odelssønnen Tomas i Selbuhar brukt Eana Skifte for å forbedre logistikken på gården, og for å forbedre grovfôr kvaliteten. Tomas Kjøsnes forteller om hvordan de har fått mer forutsigbarhet når de skal ta slåtten, og hvordan varmesummen og værprognosene i Eana Skifte har hjulpet arbeidet deres.   

– Slåtten kommer som regel litt brått på hvert eneste år, og om du blir forsinket og ikke tar den til rett tid kan gresset få dårligere kvalitet. Når vi bruker Eana Skifte kan vi beregne når vi skal ta slåtten og kan planlegge god tid i forveien, forteller Kjøsnes. 

Thomas Kjøsnes er fornøyd med varmesum-predikatoren - fotograf: Jørgen Langaunet

Kombinasjon av varmesum, værprognoser og historiske data 

Fordelen med dataen i Eana Skifte er både de kortsiktige værprognosene, predikasjonen for varmesummen/temperatursum og de historiske dataene, ifølge Kjøsnes. 

– Vi kan sammenligne med historiske data fra tidligere år,og beregne det optimale slåttetidspunktet. Vi får informasjon om den forventede temperaturen og veksten utover hele sesongen, og en predikasjon på når slåttenbør tas basert på dette. Sammen med værprognosene som hentes fra Yr, får vi presis data for slåttetidspunktet, sier Kjøsnes. 

Får utnyttet hele sesongen med innsikt fra Eana Skifte 

Det som er mest avgjørende ifølge Kjøsnes, er det å komme tidlig i gang med første slåtten. Det setter standarden for resten av perioden. Med en total varmesum for hele sommeren, kan han vite når det er forventet at gresset er klart. 

– Våronna kan mange ganger gå litt utover første slåtten,spesielt hvis den kommer brått på – da er det lett å havne bakpå! Da kan vekstperioden mellom andre- og tredjeslått bli i korteste laget. Med mulighet for å planlegge fram i tid kan vi legge til rette for en jevnere kvalitet på fôret, noe som er en kjempe fordel når vi skal bruke det til dyra. Eana Skifte har hjulpet oss med å ligge litt mer frampå, og har gjort at vi kommer oss i gang tidlig, konstaterer Kjøsnes. 

Lettere å ta stilling til været og kvaliteten på gresset 

Kjøsnes forteller at værprognosene fra uke til uke også hjelper med planleggingen av gårdsarbeidet. Hvis det er meldt regn i periode og du har data fra varmesummen som sier at gresset er klart, kan du planlegge slik at du får tatt slåtten før regnet. Om du velger å vente, vet du også mer om hvordan det vil gå utover kvaliteten på avlingen. 

– Ved å bruke Eana Skifte kan du planlegge en uke fram i tid med hensyn til været. Hvis det for eksempel er meldt regn i en periode, kan du ta stilling til værprognosen og samtidig se på varmesummen for å planlegge når slåtten må tas, sier han. 

Nyttig for alle som vil være litt mer «frampå» 

Kjøsnes anbefaler alle bønder som vil ligge litt mer frampå å bruke Eana Skifte. 

– Eana Skifte kan være nyttig for alle som ønsker å være mer frampå i gårdsarbeidet, og som ønsker litt mer forutsigbarhet, spesielt i værutsatte områder. Det kan også være nyttig å bruke Eana Skifte hvis du ønsker å oppnå en spesifikk kvalitet på grovfôret. Det er fordi det er en sammenheng mellom varmesum og gressets fordøyelighet. Jo lengre gresset får stå, desto større avling får du – men fordøyeligheten på gresset synker jo lengre tid det går. Med varmesummen og værprognosene kan du beregne bedre. 

Et verktøy som stadig utvikles og forbedres 

Tomas Kjøsnes har blitt glad i å bruke Eana Skifte på grunn av varmesummen, og forteller at det først og fremst den funksjonen han har brukt til nå. Men han har lagt merke til at dette er et verktøy som blir mer og mer omfangsrikt, og som jobbes med fortløpende. 

– Hver gang jeg logger inn i appen er det noe nytt der, og ting som er blitt forbedret. Spesielt interessant er funksjonen for å re-kalkulere gjødselplanen underveis i sesongen. Dette gir mulighet for mer økonomisk og presis gjødsling. Eana Skifte er kanskje ikke perfekt ennå, det mangler ennå en del på verktøyene for registrering og gjødselplanlegging, men det er tydelig at det jobbes med hele tiden. Og en ting er sikkert: Varmesum-predikatoren har de virkelig fått til! avslutter han blidt.

Les også om Eana Skifte og varmesum i Buskap her